Mua trước trả sau

       Tìm đường đi với Apple Maps

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Privacy > Location Services.

        

        

       Bước 2: Kéo “On”.

        

        

       Bước 3: Chọn Maps, kéo “On”.

        

        

       Bước 4: Thoát khỏi Settings. Từ màn hình trang chủ chọn Maps > Chọn Directions.

        

        

       Bước 5: Nhập vào phần End nơi bạn cần đến, chọn Route.

        

        

       Bước 6: Chờ xử lý.