Bật/ kích hoạt tính năng Guided Access

Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Mini 2 16GB Wifi

Tắt tính năng Guided Access

Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Mini 2 16GB Wifi

Bật giới hạn thời gian sử dụng

Tính năng giới hạn thời gian sử dụng cho phép con bạn sử dụng iPad/ iPhone mà không cần phải nhắc nhở tắt máy.   Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng đã kích hoạt Guided Access, bấm phím Home ba lần đến khi máy hiển thị đò
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Mini 2 16GB Wifi

Bật/ kích hoạt tính năng Guided Access

Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Mini 2 16GB Wifi

Tắt tính năng Guided Access

Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Mini 2 16GB Wifi

Bật giới hạn thời gian sử dụng

Tính năng giới hạn thời gian sử dụng cho phép con bạn sử dụng iPad/ iPhone mà không cần phải nhắc nhở tắt máy.   Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng đã kích hoạt Guided Access, bấm phím Home ba lần đến khi máy hiển thị đ&og
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Mini 2 16GB Wifi

Lưu các trang web hay đọc trên trình duyệt Safari

Bước 1: Bạn truy cập Safari, nhập địa chỉ web.     Bước 2: Chọn Share Button.     Bước 3: Chọn Add to Reading List.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Mini 2 16GB Wifi

Bật Find My iPad

Bước 1: Bạn truy cập Settings > iCloud > Find My iPad.     Bước 2: Kéo “On”.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Mini 2 16GB Wifi

Cài đặt thời gian chụp ảnh tự động

Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng Camera > Chọn vào biểu tượng đồng hồ phía trên bên phải màn hình.     Bước 2: Chọn bộ đếm thời gian mà bạn muốn.     Bước 3: Chọn nút chụp và chờ m&aa
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Mini 2 16GB Wifi

Kiểm tra vị trí cuối cùng

Bước 1: Bạn truy cập Settings > iCloud > Find My iPad.     Bước 2: Chọn Send Last Location.     Bước 3: Kéo “On”.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Mini 2 16GB Wifi

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU