Tìm đường đi với Apple Maps

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị.

 

 

Bước 2: Kéo “Bật”.

 

 

Bước 3: Thoát khỏi Cài đặt. Từ màn hình trang chủ chọn Bản đồ.

 

 

Bước 4: Chọn Chỉ đường.

 

 

Bước 5: Nhập vào phần Kết thúc nơi bạn cần đến, chọn Lộ trình.

 

 

Bước 6: Chờ xử lý.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU