Mua trước trả sau

       Tìm đường đi với Apple Maps

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị.

        

        

       Bước 2: Kéo “Bật”.

        

        

       Bước 3: Thoát khỏi Cài đặt. Từ màn hình trang chủ chọn Bản đồ.

        

        

       Bước 4: Chọn Chỉ đường.

        

        

       Bước 5: Nhập vào phần Kết thúc nơi bạn cần đến, chọn Lộ trình.

        

        

       Bước 6: Chờ xử lý.