Tắt tính năng tìm nạp dữ liệu mới đối với mail, danh bạ và lịch

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Tắt tính năng tìm nạp dữ liệu mới đối với mail, danh bạ và lịch có tác dụng làm tăng tuổi thọ của pin.

 

Bươc 1: Bạn truy cập vào Settings > Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data.

 

 

Bước 2: Chọn Push.

 

 

Bước 3: Kéo “Off”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU