Tăng thời lượng pin

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng (để tắt chức năng Hình nền động).

 

 

Bước 2: Chọn Giảm chuyển động.

 

 

Bước 3: Kéo “Bật”.

 

 

Bước 4: Tại màn hình chính kéo Trung tâm kiểm soát lên.

 

 

Bước 5: Chọn AirDrop.

 

 

Bước 6: Chọn "Tắt".

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU