Mua trước trả sau

       Tăng thời lượng pin

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng (để tắt chức năng Hình nền động).

        

        

       Bước 2: Chọn Giảm Chuyển động.

        

        

       Bước 3: Kéo “Bật”.

        

        

       Bước 4: Tại màn hình chính kéo Trung tâm kiểm soát lên.

        

        

       Bước 5: Chọn AirDrop.

        

        

       Bước 6: Chọn "Tắt".