Mua trước trả sau

       Nhập thông tin thẻ tín dụng

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Safari > Passwords & AutoFill.

        

        

       Bước 2: Chọn Saved Credit Cards.

        

        

       Bước 3: Chọn Add Credit Card.

        

        

       Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin thẻ tín dụng của bạn và chọn Done.