Mua trước trả sau

       Kích hoạt tính năng upload video chất lượng cao lên Facebook

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt, kéo xuống cuối chọn Facebook > Cài đặt.

        

        

       Bước 2: Chọn Tải lên HD.

        

        

       Bước 3: Kéo “Bật”.