Mua trước trả sau

       Kích hoạt tính năng gửi thông báo đã đọc

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Tin nhắn > Gửi Thông báo Đã đọc.

        

        

       Bước 2: Kéo “Bật”.