Mua trước trả sau

       Hẹn giờ tắt nhạc tự động

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng Đồng hồ Hẹn giờ.

        

        

       Bước 2: Thiết lập số giờ và số phút sẽ phát nhạc trước khi tắt.

        

        

       Bước 3: Chọn Khi Hẹn giờ K.thúc.

        

        

       Bước 4: Chọn Dừng Phát.