Đồng bộ tài khoản Google cài đặt Gmail

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Truy cập vào Settings Mail, Contacts, Calendars > Chọn Add Account.

 

 

Bước 2: Chọn Google.

 

 

Bước 3: Nhập Name, Email, Password, Description rồi chọn Next.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU