Mua trước trả sau

       Bật sao lưu iCloud

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt iCloud Sao lưu.

        

        

       Bước 2: Chọn Sao lưu iCloud, kéo “Bật”.

        

        

       Bước 3: Chọn "OK" để tiếp tục.

        

        

       Lưu ý: Bạn có thể sẽ phải nhập Apple ID và mật khẩu nếu được yêu cầu.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU