Tìm kiếm một trang bạn đã từng truy cập trước đây

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings Safari > Quick Website Search.

 

 

Bước 2: Chọn Quick Website Search.

 

 

Bước 3: Kéo "On".

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU