Ngưng sử dụng Photo Stream

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Photo Stream có thể đồng bộ 1.000 nghìn bức ảnh trên thiết bị iOS với nhau. Điều này có nghĩa là bạn sẽ lưu 1.000 bức ảnh tương đương với 1GB dữ liệu đến hai lần. Vì thế, nếu bạn không cần chia sẻ hình ảnh từ iPad sang iPhone thì hãy tắt nó đi.

 

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt Ảnh & Camera > Kho Ảnh của tôi.

 

 

Bước 2: Kéo “Tắt”, chọn Xóa.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU