Gửi nhanh tin nhắn video cho bạn bè

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập vào Messages > Chọn biểu tượng Camera ở góc dưới bên trái màn hình.

 

 

Bước 2: Chọn Take Photo or Video.

 

 

Bước 3: Chọn chế độ VIDEO.

 

 

Bước 4: Chọn nút đỏ để quay.

 

 

Bước 5: Chọn Use Video.

 

 

Bước 6: Chọn Send để hoàn tất.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU