Đồng bộ tài khoản Google cài đặt Gmail

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Truy cập vào Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Thêm Tài khoản.

 

 

Bước 2: Chọn Google.

 

 

Bước 3: Nhập Tên, Email, Mật khẩu và Mô tả rồi chọn Tiếp theo.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU