Thiết lập iCloud Drive trên iPad Air Wifi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Truy cập Cài đặt > iCloud > iCloud Drive, bật iCloud Drive, rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU