Tạo cử chỉ của riêng bạn trên iPad Air Wifi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Tạo Cử chỉ Mới.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU