Sử dụng lệnh Siri bằng giọng nói trên iPad Air Wifi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bạn truy cập Settings > General > Siri và sau đó bật tính năng “Allow ‘Hey Siri’” lên.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU