Mua trước trả sau

       Nhận thông báo về thư trả lời cho một thư hoặc luồng trên iPad Air Wifi

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Truy cập vào Cài đặt > Thông báo > Mail > Thông báo Luồng để thay đổi cách thông báo xuất hiện.

       Bước 2: Chạm vào biểu tượng thông báo trên trường Chủ đề

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU