Duyệt web riêng tư với DuckDuckGo trên iPad Air Wifi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

DuckDuckGo sẽ không theo dõi những gì người dùng tìm kiếm trên các trang web. Để chọn DuckDuckGo làm dịch vụ tìm kiếm mặc định, hãy vào mục Settings > Safari > Search Engine và chọn DuckDuckGo.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU