Bật iCloud backups trên iPad Air Wifi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1:Bạn truy cập Settings > iCloud.

Bước 2: Nhập Apple ID và password nếu được yêu cầu.

Bước 3: Đi tới Backup, Chọn turn on iCloud Backup.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU