Nhập thông tin thẻ tín dụng

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Safari > Mật khẩu & Tự động Điền.

 

 

Bước 2: Chọn Thẻ Tín dụng Đã lưu.

 

 

Bước 3: Chọn Thêm Thẻ tín dụng.

 

 

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin thẻ tín dụng của bạn và chọn Xong.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU