Chia sẻ vị trị của bạn thông qua tin nhắn

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Messages.

 

 

Bước 2: Chọn cuộc trò chuyện của bạn, chọn Details.

 

 

Bước 3: Chọn Send My Current Location.

 

 

Bước 4: Chờ load cho đến khi gửi được tin nhắn vị trí của bạn.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU