Bật hoặc tắt đọc văn bản tự động

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt Cài đặt chung Trợ năng.

 

 

Bước 2: Chọn Đọc văn bản.

 

 

Bước 3: Chọn Đọc Văn bản tự động.

 

 

Bước 4: Kéo “Bật/ Tắt”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU