Kiểm tra thời lượng sử dụng pin

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1:Bạn truy cập Settings > General.

 

 

Bước 2: Chọn Usage.

 

 

Bước 3: Chọn Battery Usage.

 

 

Bước 4: Màn hình Battery Usage hiện ra cho phép bạn kiểm tra các ứng dụng đang sử dụng pin.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU