Thêm Emoji trên bàn phím

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > General > Keyboard.

 

 

Bước 2: Chọn Keyboards.

 

 

Bước 3: Chọn Emoji.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU