Bật chế độ 3D trong Apple Maps

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Maps Tap on the bottom right corner.

 

 

Bước 2: Chọn Show 3D Map.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU