Tắt tính năng tìm nạp dữ liệu mới đối với mail, danh bạ và lịch

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Tìm nạp Dữ liệu Mới.

 

 

Bước 2: Chọn Đẩy.

 

 

Bước 3: Kéo “Tắt”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU