Mua trước trả sau

       Bật/ kích hoạt tính năng Guided Access

       Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 16GB Wifi

       Tắt tính năng Guided Access

       Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 16GB Wifi

       Bật giới hạn thời gian sử dụng

       Tính năng giới hạn thời gian sử dụng cho phép con bạn sử dụng iPad/ iPhone mà không cần phải nhắc nhở tắt máy.   Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng đã kích hoạt Guided Access, bấm phím Home ba lần đến khi máy hiển thị đò
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 16GB Wifi

       Bật/ kích hoạt tính năng Guided Access

       Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 16GB Wifi

       Tắt tính năng Guided Access

       Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 16GB Wifi

       Bật giới hạn thời gian sử dụng

       Tính năng giới hạn thời gian sử dụng cho phép con bạn sử dụng iPad/ iPhone mà không cần phải nhắc nhở tắt máy.   Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng đã kích hoạt Guided Access, bấm phím Home ba lần đến khi máy hiển thị đ&og
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 16GB Wifi

       Lưu các trang web hay đọc trên trình duyệt Safari

       Bước 1: Bạn truy cập Safari, nhập địa chỉ web.     Bước 2: Chọn Share Button.     Bước 3: Chọn Add to Reading List.  
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 16GB Wifi

       Bật Find My iPad

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > iCloud > Find My iPad.     Bước 2: Kéo “On”.  
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 16GB Wifi

       Kiểm tra vị trí cuối cùng

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > iCloud > Find My iPad.     Bước 2: Chọn Send Last Location.     Bước 3: Kéo “On”.  
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 16GB Wifi

       Tải trước trang web để xem nhanh hơn trong Safari

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Safari > Smart Search Field.     Bước 2: Chọn Preload Top Hit.     Bước 3: Kéo “On”.  
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 16GB Wifi

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU