Mua trước trả sau

       Tăng thời lượng pin

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > General > Accessibility (để tắt chức năng Parallax).

        

        

       Bước 2: Chọn Reduce Motion.

        

        

       Bước 3: Kéo “On”.

        

        

       Bước 4: Tại màn hình chính kéo Control Center lên.

        

        

       Bước 5: Chọn AirDrop.

        

        

       Bước 6: Chọn "Off".