Mua trước trả sau

       Khôi phục ảnh đã xóa trên máy

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Photos Albums.

        

        

       Bước 2: Chọn Recently Deleted.

        

        

       Bước 3: Chọn hình ảnh mà bạn muốn khôi phục.

        

        

       Bước 4: Chọn Recover.

        

        

       Lưu ý: Ảnh đã xóa sẽ được lưu ngay vào album Recently Deleted, nhưng thời gian mà ảnh còn tồn tại trong đó chỉ kéo dài 30 ngày mà thôi. Qua ngày thứ 31 thì iOS sẽ tự xóa hẳn các ảnh này đi và bạn sẽ không thể khôi phục lại chúng nữa.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU