Mua trước trả sau

       Chia sẻ vị trị của bạn thông qua tin nhắn

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Tin nhắn.

        

        

       Bước 2: Chọn cuộc trò chuyện của bạn, chọn Chi tiết.

        

        

       Bước 3: Chọn Gửi Vị trí Hiện tại của tôi.

        

        

       Bước 4: Chờ load cho đến khi gửi được tin nhắn vị trí của bạn.