Bật tìm iPad

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > iCloud Tìm iPad.

 

 

Bước 2: Chọn Tìm iPad.

 

 

Bước 3: Kéo “Bật”. Chọn Cho phép.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU