Bật hoặc tắt đọc văn bản tự động

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings General Accessibility.

 

 

Bước 2: Chọn Speak Auto-Text, kéo “On/Off”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU