Mua trước trả sau

       Bật hoặc tắt đọc văn bản tự động

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt Cài đặt chung Trợ năng.

        

        

       Bước 2: Chọn Đọc văn bản.

        

        

       Bước 3: Chọn Đọc Văn bản tự động.

        

        

       Bước 4: Kéo “Bật/ Tắt”.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU