Mua trước trả sau

       Bật/ kích hoạt tính năng Guided Access

       Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&agrav
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 128GB Wifi Cellular

       Tắt tính năng Guided Access

       Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&agrav
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 128GB Wifi Cellular

       Bật giới hạn thời gian sử dụng

       Tính năng giới hạn thời gian sử dụng cho phép con bạn sử dụng iPad/ iPhone mà không cần phải nhắc nhở tắt máy.   Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng đã kích hoạt Guided Access, bấm phím Home ba lần đến khi máy hiển thị đòi bạn
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 128GB Wifi Cellular

       Bật/ kích hoạt tính năng Guided Access

       Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&agrav
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 128GB Wifi Cellular

       Tắt tính năng Guided Access

       Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&agrav
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 128GB Wifi Cellular

       Bật giới hạn thời gian sử dụng

       Tính năng giới hạn thời gian sử dụng cho phép con bạn sử dụng iPad/ iPhone mà không cần phải nhắc nhở tắt máy.   Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng đã kích hoạt Guided Access, bấm phím Home ba lần đến khi máy hiển thị đò
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 128GB Wifi Cellular

       Tìm đường đi với Apple Maps

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Privacy > Location Services.     Bước 2: Kéo “On”.     Bước 3: Chọn Maps, kéo “On”.     Bước 4: Thoát khỏi&n
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 128GB Wifi Cellular

       Lưu các trang web hay đọc trên trình duyệt Safari

       Bước 1: Bạn truy cập Safari, nhập địa chỉ web.     Bước 2: Chọn Share Button.     Bước 3: Chọn Add to Reading List.  
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 128GB Wifi Cellular

       Bật Find My iPad

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > iCloud > Find My iPad.     Bước 2: Kéo “On”.  
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 128GB Wifi Cellular

       Cài đặt thời gian chụp ảnh tự động

       Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng Camera > Chọn vào biểu tượng đồng hồ phía trên bên phải màn hình.     Bước 2: Chọn bộ đếm thời gian mà bạn muốn.     Bước 3: Chọn nút chụp và chờ m&aa
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPad Air 128GB Wifi Cellular