Hướng dẫn nhóm thông báo theo từng ứng dụng trên iOS

vào ngày 27/06/2016 câu trả lời• 100 lượt xem

Thay vì xem tất cả các thông báo theo một danh sách tuần tự, bạn có thể nhóm các thông báo theo từng ứng dụng bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Vào Cài đặt

 

 

Bước 2: Chọn Thông báo

 

 

Bước 3: Kích hoạt chế độ Nhóm theo Ứng dụng bằng cách gạt thanh trạng thái sang bên phải sao cho nó hiển thị màu xanh như hình. Như vậy, thay vì tìm kiếm những thông báo từ một ứng dụng trong danh sách thông báo đủ chủng loại thì bạn chỉ càn chọn nhóm thông báo ứng dụng đó để xem.

 

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU