Mua trước trả sau

       Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu qua AirDrop trên iOS

       vào ngày 28/06/2016 câu trả lời• 84 lượt xem

       AirDrop là tính năng cho phép người dùng chia sẻ hình ảnh, video, ghi chú, địa chỉ web trong Safari hay Danh bạ giữa các thiết bị iOS thông qua WiFi hay Bluetooth một cách nhanh chóng. Để sử dụng tính năng này, bạn tham khảo các bước dưới đây

       .

       Bước 1: Trên máy Nhận ảnh, vuốt từ dưới lên để mở Trung tâm kiểm soát

        

        

       Bước 2: Chọn AirDrop

        

        

       Bước 3: Chọn Mọi người để các máy khác có thể gửi ảnh. Khi đó Wi Fi và Bluetooth đang tự động bật, bạn cần kết nối Wi Fi thành công trước đó.

        

        

       Bước 4: Trên máy Gửi, mở ảnh và chọn vào biểu tượng chia sẻ qua AirDrop

        

        

       Bước 5: Nếu máy Nhận đã bật tính năng AirDrop, bạn sẽ thấy nó trong danh sách để gửi. Chọn tên máy cần gửi và chờ chấp nhận.

        

        

       Bước 6: Trên máy Nhận sẽ có thông báo, nhấn Chấp nhận để đồng ý.

        

        

       Bước 7: Quá trình gửi ảnh thành công

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU