Hướng dẫn thay đổi kích cỡ icon trên Huawei Y5II

vào ngày 03/11/2016 câu trả lời• 276 lượt xem

Bước 1: Tại màn hình chính, nhấn giữ vào một khoảng trống bất kì trên màn hình.

Hướng dẫn thay đổi kích cỡ icon trên Huawei Y3II 1

 

Bước 2: Chọn mục Bố cục.

Hướng dẫn thay đổi kích cỡ icon trên Huawei Y3II 2

 

Bước 3: Tại đây, bạn có thể chọn một trong hai cách bố trí icon trên màn hình, hoặc là 4 x 4 hoặc 4 x 5.

Hướng dẫn thay đổi kích cỡ icon trên Huawei Y3II 467

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU