Hướng dẫn sử dụng Wi-Fi trên Huawei Y5II

Bước 1: Từ màn hình chính vuốt dọc màn hình để kích hoạt bảng điều khiển tùy chọn nhanh.   Bước 2: Tại đây, vào mục Chuyển đổi và nhấn vào phí...
• 0 câu trả lời • vào ngày 03/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Huawei Y5II

Hướng dẫn tắt GPS trên Huawei Y5II để tiết kiệm pin

Bước 1: Từ màn hình chính vuốt dọc màn hình để kích hoạt bảng điều khiển tùy chọn nhanh.   Bước 2: Tại đây, truy cập mục Chuyển đổi, bạn sẽ thấy phím Vị trí...
• 0 câu trả lời • vào ngày 03/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Huawei Y5II

Hướng dẫn bật chế độ máy bay trên Huawei Y5II

Bước 1: Từ màn hình chính vuốt dọc màn hình để kích hoạt bảng điều khiển tùy chọn nhanh.   Bước 2: Truy cập mục Chuyển đổi, nhấp vào mũi tên chiếu xuống. &n...
• 0 câu trả lời • vào ngày 03/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Huawei Y5II

Hướng dẫn tắt xoay màn hình trên Huawei Y5II

Bước 1: Từ màn hình chính vuốt dọc màn hình để kích hoạt bảng điều khiển tùy chọn nhanh.   Bước 2: Truy cập mục Chuyển đổi, bạn sẽ thấy biểu tượng xoay màn hình đ...
• 0 câu trả lời • vào ngày 03/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Huawei Y5II

Hướng dẫn đặt báo thức trên Huawe Y5II

Bước 1: Từ màn hình chính, tìm tới biểu tượng Đồng hồ.   Bước 2: Chọn mục Báo thức.   Bước 3: Nhấp vào Thêm báo thức.   Bước 4: Ch...
• 0 câu trả lời • vào ngày 03/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Huawei Y5II

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Huawei Y5II

Bước 1: Từ màn hình chính, tìm tới biểu tượng Cài đặt.   Bước 2: Trong mục Tất cả, chọn phần Sao lưu và thiết lập lại.   Bước 3: Chọn Đặt lại về dữ liệu gốc....
• 0 câu trả lời • vào ngày 03/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Huawei Y5II

Hướng dẫn bật hiển thị phần trăm pin trên Huawei Y5II

Bước 1: Từ màn hình chính, tìm tới biểu tượng Cài đặt.   Bước 2: Tại đây, tìm tới và truy cập phần Pin.   Bước 3: Nhấp vào mục Phần trăm sạc, k...
• 1 câu trả lời • vào ngày 03/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Huawei Y5II

Hướng dẫn cách chụp ảnh màn hình trên Huawei Y5II

Bước 1: Vuốt dọc màn hình để kích hoạt bảng điều khiển tùy chọn nhanh.   Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng Ảnh chụp...   Bước 3: Thiết bị sẽ tự động trả về màn hình bạn...
• 1 câu trả lời • vào ngày 03/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Huawei Y5II

Hướng dẫn kích hoạt đèn pin trên Huawei Y5II

Bước 1: Từ màn hình chính vuốt dọc màn hình để kích hoạt bảng điều khiển tùy chọn nhanh.   Bước 2: Tại đây, truy cập vào mục Chuyển đổi, bạn sẽ thấy biểu tượng Đ&e...
• 0 câu trả lời • vào ngày 03/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Huawei Y5II

Hướng dẫn thay đổi kích cỡ icon trên Huawei Y5II

Bước 1: Tại màn hình chính, nhấn giữ vào một khoảng trống bất kì trên màn hình.   Bước 2: Chọn mục Bố cục.   Bước 3: Tại đây, bạn có thể...
• 0 câu trả lời • vào ngày 03/11/2016 Hướng dẫn sử dụng Huawei Y5II

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU