Cách để máy ảnh ở chế độ chờ nhằm tiết kiệm pin

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Khi đang ở ứng dụng máy ảnh, bạn có thể ấn nút khóa màn hình để chuyển sang chế độ chờ. Khi màn hình được bật trở lại, bạn sẽ được bỏ qua các thiết lập khóa màn hình để vào thẳng ứng dụng máy ảnh khi nãy.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU