Tắt các ứng dụng và dịch vụ đang hoạt động

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Developer options.

 

 

Bước 2: Chọn Process stats.

 

 

Bước 3: Màn hình hiển thị các ứng dụng đang hoạt động.

 

 

Bước 4: Chọn ứng dụng hoặc dịch vụ bạn muốn đóng. Chọn Force stop.

 

 

Lưu ý: Bạn cần kích hoạt tính năng Developer options trên thiết bị để tiến hành theo dõi.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU