Lấy nội dung từ điện thoại khác

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Lấy nội dung từ điện thoại khác.

 

 

Bước 2: Chọn điện thoại mà bạn muốn lấy nội dung.

 

 

Lưu ý: Bạn cần bật Bluetooth để thực hiện tính năng này.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU