Khôi phục cài đặt gốc trên máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Backup and reset.

 

 

Bước 2: Chọn Factory data reset.

 

 

Bước 3: Chọn Reset device

 

 

Lưu ý: Bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện đặt lại máy.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU