Bật tính năng tối ưu Wi-Fi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Tính năng này giúp giảm thiểu sử dụng pin khi bật Wi-Fi.

 

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Wi-Fi.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng góc dưới bên phải, chọn Cài đặt nâng cao.

 

 

Bước 3: Chọn Tối ưu Wi-Fi.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU