Bật tính năng tối ưu Wi-Fi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Tính năng náy giúp giảm thiểu sử dụng pin khi bật Wi-Fi.

 

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Wi-Fi.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng góc dưới bên phải, chọn Advanced.

 

 

Bước 3: Chọn Wi-Fi Optimization.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU