Hướng dẫn thay đổi hình nền trên HTC One M9

vào ngày 24/05/2016 câu trả lời• 131 lượt xem

Thực hiện thay đổi hình nền như sau:

1. Vào "Cài đặt" từ màn hình ứng dụng

Hướng dẫn thay đổi hình nền trên HTC One M9

 

2. Chọn mục "Cá nhân hóa điện thoại"

Hướng dẫn thay đổi hình nền trên HTC One M9

 

3. Nhấp chọn "Thay đổi hình nền"

Hướng dẫn thay đổi hình nền trên HTC One M9

 

4. Nhấp chọn nguồn lấy hình nền

Hướng dẫn thay đổi hình nền trên HTC One M9

 

5. Nhấp vào hình muốn đặt làm hình nền của máy

Hướng dẫn thay đổi hình nền trên HTC One M9

 

6. Cuối cùng chọn "Áp dụng"

Hướng dẫn thay đổi hình nền trên HTC One M9

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU