Hướng dẫn kích hoạt chế độ đơn giản trên HTC One M9

vào ngày 24/05/2016 câu trả lời• 163 lượt xem

Để sử dụng chế độ màn hình đơn giản của HTC One M9, thực hiện như sau:

1. Chọn "Cài đặt" từ màn hình ứng dụng

Hướng dẫn kích hoạt chế độ đơn giản trên HTC One M9
 

2. Chọn tiếp mục "Cá nhân hóa điện thoại"

Hướng dẫn kích hoạt chế độ đơn giản trên HTC One M9

 

3. Nhấp chọn "Thay đổi bộ khởi chạy màn hình chính"

Hướng dẫn kích hoạt chế độ đơn giản trên HTC One M9

 

4. Chọn "Chế độ đơn giản"

Hướng dẫn kích hoạt chế độ đơn giản trên HTC One M9

 

5. Màn hinh đang ở chế độ đơn giản

Hướng dẫn kích hoạt chế độ đơn giản trên HTC One M9

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU