Mua trước trả sau

       Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc của HTC One M9

       vào ngày 24/05/2016 câu trả lời• 1.783 lượt xem

       Để thực hiện việc khôi phục lại cài đặt gốc của máy ta làm như sau:

       1. Từ màn hình ứng dụng, chọn "Cài đặt"

        

       2.  Cuộn xuống chọn "Sao lưu & thiết lập lại"

       Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc của HTC One M9

        

       3.  Chọn mục "Thiết lập lại cài đặt điện thoại"

       Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc của HTC One M9

        

       4. Máy cho biết sẽ xóa dữ liệu của máy, chọn "OK"

       Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc của HTC One M9

        

       5. Thông báo xuất hiện, chọn "OK" để bắt đầu tiến hành việc khôi phục cài đặt gốc

       Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc của HTC One M9

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU