Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc của HTC One M9

vào ngày 24/05/2016 câu trả lời• 1.103 lượt xem

Để thực hiện việc khôi phục lại cài đặt gốc của máy ta làm như sau:

1. Từ màn hình ứng dụng, chọn "Cài đặt"

 

2.  Cuộn xuống chọn "Sao lưu & thiết lập lại"

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc của HTC One M9

 

3.  Chọn mục "Thiết lập lại cài đặt điện thoại"

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc của HTC One M9

 

4. Máy cho biết sẽ xóa dữ liệu của máy, chọn "OK"

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc của HTC One M9

 

5. Thông báo xuất hiện, chọn "OK" để bắt đầu tiến hành việc khôi phục cài đặt gốc

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc của HTC One M9

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU