Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên HTC One M9

vào ngày 24/05/2016 câu trả lời• 227 lượt xem

Thực hiện việc gỡ bỏ ứng dụng như sau:

1. Chọn "Cài đặt" từ màn hình ứng dụng

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên HTC One M9

 

2.  Cọn mục "Ứng dụng"

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên HTC One M9

 

3. Chọn ứng dụng muốn gỡ bỏ

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên HTC One M9

 

4. Nhấp chọn "Gỡ bỏ"

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên HTC One M9

 

5. Sẽ có thông báo xác nhận việc gỡ bỏ, nhấp "OK"

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên HTC One M9

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU