Hướng dẫn tắt hàng loạt các ứng dụng chạy ngầm trên HTC One E9 Dual SIM

vào ngày 13/05/2016 câu trả lời• 214 lượt xem

1. Ở màn hình chính, các bạn chọn điều hướng các ứng dụng gần đây như trong hình đã đánh dấu để hiển thị cửa sổ mới.

Hướng dẫn tắt hàng loạt các ứng dụng chạy ngầm trên HTC One E9 Dual SIM

 

 

2. Ở cửa sổ này các bạn ấn dấu X đã được đánh dấu trong hình để tắt nhanh toàn bộ ứng dụng đang chạy.

Hướng dẫn tắt hàng loạt các ứng dụng chạy ngầm trên HTC One E9 Dual SIM

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU